Tuesday, 1 March 2011

Biodata Peribadi

 • Nama : MUHAMMAD ANUAR BIN MAULOD
 • No Matrik : A130797
 • Program : Komunikasi dan Pengurusan Maklumat
 • Tahun Pengajian : Dua (2)
 • Semester : Dua (2)
 • Sesi: 2010/2011
 • Subjek: GGGE 2123 Teknologi & Inovasi dalam Pendidikan
 • Pensyarah Tutorial : Mejar Mohd Jasmy bin Abd Rahman
 • Hari: Selasa 
 • Masa: 8.00 malam hingga 10.00 malam
 • Tempat: Makmal 3 Fakulti Pendidikan, UKM Bangi.

No comments:

Post a Comment